Felix Rosenkvist

rosenkvist.felix
Starttermin

2023

EVENT

Ryggsim

SVENSK KLYBB

Sydsim

EXAMENSÅR

2023

Från Malmö till Kansas City, Missouri.

Felix Rosenkvist är committad till William Jewell College och ansluter till hösten.

Rekryteringsvideo som användes under processen,

BOKA DITT MÖTE MED OSS

Boka digitalt möte så kontaktar vi er så snart som möjligt.

Boka digitalt möte